A Magyar Posta Zrt. Oktatási Központ képviselői a sarkadi középiskolában

A postai képzés jövője szempontjából fontos események történtek az elmúlt hónapokban. Elképzelhető, hogy iskolánk lehet a Dél- Alföld egyetlen postás szakképzést folytató középiskolája.

Mindenképpen szerettük volna bemutatni iskolánkat és szakmai munkánkat, ezért Zámori Ida igazgatóasszony a Magyar Posta Zrt. évente megrendezésre kerülő értekezletén meghívta az Oktatatási Központ vezetőjét és munkatársát. Így 2011. november 7-én iskolánkba látogatott a Magyar Posta Zrt. Oktatási Központ képviseletében Dr. Endresz Ernő központvezető úr és Hollóné Baran Éva oktatási munkatárs, a város vezetése, Bende Róbert polgármester úr, Mórocz Tibor Attila alpolgármester úr, Dr. Sipos Lajos jegyző úr, Dr. Sipos Kornélné aljegyző asszony és Csepreghy Mátyás városmenedzser úr.

A vendégek először a kollégium életébe nyertek betekintést, ahol Klimaj Tamásné kollégiumvezető mutatta meg, hogy a diákok milyen körülmények között élik mindennapjaikat. A vendégek elismerően dicsérték meg a kollégiumi szobákat, melyekben példás rend uralkodott.

A következő állomás a Körépületben található Gyakorló posta és előadóterem volt, ahol megismerkedtek a postai képzés tárgyi eszközeivel és a szaktanárok rövid tájékoztatást adtak az oktatás mindennapjairól.

Az iskola bemutatása az Óépületben található Múzeumban folytatódott. A vendégek megtekintették az érdekes postatörténeti tárgyakat, a 35 éves postaforgalmi tagozat és a közel 60 éves középiskola emlékeit, az Ady Endre munkásságát bemutató kiállítást.

A konferenciateremben Dr. Endresz Ernő úr beszélt a postai oktatás jövőjéről és a szakemberekkel szemben támasztott elvárásokról. Elmondta, hogy kidolgozás alatt van egy postai életút program, amelyben szeretnének a postához kerülő pályakezdőknek egy előmeneteli rendszert kiépíteni. Szeretnék még vonzóbbá tenni a szakmát, és növelni az iskolából kikerülő szakképzett munkaerő elhelyezkedési arányát a postákon.

A résztvevők beszélgettek az előttük álló feladatokról és kifejezték szándékukat az együttműködés további folytatásáról.

A nagyon jó hangulatú eszmecserét követően a szakmai órákról készült rövidfilm és az iskolai bemutatófilm vetítésével zárult a program.

A látogatás mérföldkőnek számít az iskola életében, mert ebben a versenyben talpon maradtunk és lehetőségünk van a fejlődésre, hiszen a közeljövőben kitárulhatnak az iskola kapui a szomszédos megyék tanulói előtt is.

Sebestény Mihályné
munkaközösség-vezető

 

 

img: 
 

Belépés

 

60 éves a sarkadi középiskola

Tablók

 

 Támop 3.1.7. - Mintaközvetítés az Ady Endre -Bay Zoltán Középiskola és Kollégiumban


Leonardo da Vinci program

Képzéseink

Tanulmányi versenyek 2012.  


Új Magyarország FEJLESZTÉSI TERV

Képzés, tudás, oktatás a sarkadi Ady Endre - Bay Zoiltán Középiskola és Kollégiumban

 Képzés, tudás, oktatás a sarkadi Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és kollégiumban

ECL

 

CISCO

 

Almásy kúria

 

Média galéria