Érettségi dolgozatok megtekintése

A kijavított érettségi dolgozatok megtekintésének időpontja:

2013. június 04. 8:00- 16:00 óra között.

img: 

Elmegyek, elmegyek

Ballagás városunk középiskolájában 

Május 4-én érettségi előtt álló diákjaink végigjárták iskolájuk szépen feldíszített tantermeit, egy utolsó sétát tettek városunk központjában, majd a 9. osztályosok sorfala között érkeztek meg a ballagási ünnepség helyszínére, a kollégium kertjébe. A rokonok, barátok, diáktársak, meghívott vendégek tapssal üdvözölték őket.
A ballagtató tanulók képviseletében Petrucza Klaudia köszönt el tőlük. Szatmári Ágnes verse után Seprenyi Nikolett a ballagók nevében emlékezett vissza az itt eltöltött évekre, vett búcsút az intézménytől, tanáraiktól, diáktársaiktól, majd felkerültek az iskola zászlójára az emlékezés szalagjai.
Ezután Pete László Miklós írása elevenedett meg a színpadon Pete Lászlóné rendezésében, Gurbai Réka, Gavra Dávid, Bondár Gabriella és Bravik Krisztián előadásában.
Bende Róbert polgármester úr ünnepi köszöntőjében az élet szépségeiről, a ballagók előtt álló feladatokról fejtette ki gondolatait, és kívánt jó utat a fiataloknak.
Ottlakán Renáta énekét a gitárszakkörösök kísérték.
Zámori Ida igazgató asszony beszédében kiemelte, hogy végzőseink gyerekként érkeztek iskolánkba, és felnőttként távoznak tőlünk, mert 4-5 év alatt a tudás és szeretet ablakai sorban kinyíltak előttük, miközben szüleik, tanáraik féltő tekintete kísérte őket.
Ezután jutalmak, oklevelek átadására került sor, melyeket kiemelkedő teljesítményért, jó tanulmányi eredményért, szorgalomért, sportért, közösségi munkáért kaptak a fiatalok.
Ezt követően Bende Róbert polgármester úr és Zámori Ida igazgató asszony valamennyi diáktól kézfogással vett búcsút, és átadták nekik a Békés Megyei Hírlap Osztálynapló című kiadványát, mely a 2012-2013-as tanév végzős tanulóinak osztályképeit tartalmazza. A kiadvány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Sarkad Város Önkormányzata támogatásával jelenhetett meg.
Az ünnepség zárásaként a búcsúzó osztályokat jelképező léggömbök felröppentek - miközben a végzősök összeölelkezve ringottak - s oly gyorsan szálltak el a végtelenbe, tűntek el szemünk elől, mintha születésük óta erre vágytak volna. Léggömbröptetéskor el szoktam gondolkodni az életü(n)kről. Mennyire ki vagyunk szolgáltatva a szélnek! Milyen sérülékenyek vagyunk! Néha magabiztosan törünk a magasba, máskor pedig zuhanunk a mélybe. Ám, ha sok szorgalommal jól megtanulunk "szörfözni", be tudjuk fogni, meg merjük lovagolni a szelet - és ebben társakra is találunk -, akkor sokszínűek, szabadok, légiesek, boldogok lehetünk...
Nagy Ferenc

 

img: 

Versenyek

Április 19-én megyei katasztrófavédelmi versenyen vettek részt középiskolásaink, Békéscsabán. A 4 fős csapat (Balogh Marcell, Csíkos Christopher, Horváth Anita, Petrucza Klaudia) felkészítője Sztancs József alezredes volt.

A verseny elméleti és gyakorlati feladatok megoldását kívánta. A tűz és a víz megfékezése komoly tudást igényel. A homokzsákok pakolása éppen úgy, mint a tűzoltósági eszközök és veszélyt jelző táblák felismerése. Nem volt egyszerű az oltási gyakorlat végrehajtása sem.
Egy héttel később ugyanez a csapat, Molnár Krisztiánnal kiegészülve a területi egészségügyi versenyen vett részt, Gyulán. Felkészítőjük Botlik Tibor, a sarkadi Mentőállomás vezetője volt.
Három korosztályban mérték össze tudásukat a résztvevők. Diákjaink a felnőttek mezőnyében indultak.
A több órás program során változatos feladatok megoldásában kellett bizonyítaniuk felkészültségüket, rátermettségüket. Többek között képzeletbeli autóbalesetet szenvedőket kellett ellátniuk, de füstmérgezés miatt újraélesztést is kellett végrehajtaniuk. Tanulóink olyan ügyesen teljesítettek, hogy összességében megnyerték e nemes vetélkedőt. Így jogot kaptak arra, hogy tudásukat május 16-án Békéscsabán a megyei fordulóban is megmutathassák.
Gratulálunk, további szép sikereket kívánunk!
Nagy Ferenc

 

img: 

Szerenád

Május 2-án délután iskolánk ebédlőjében nem a régi hagyományoknak megfelelő szerenád vette kezdetét. Gyermekeink nem vándorolnak már estétől reggelig házról házra elcsigázottan, hanem...

Szóval összegyűltünk az ebédlőben: végzős diákjaink és a tantestület tagjai. A 12. A-ból Kovács Anett köszönte meg saját verssel, osztálya nevében tanáraink munkáját - névszerint. A 13. C-sek prózában tették ugyanezt. Ők viszont kettesével (hármasával) szóltak egy-egy pedagógushoz. Tették ezt mindannyian kedvesen, szellemesen, megilletődötten - szeretettel. Többet kacagtunk, mint sírtunk.
Ezután tartalmas, "igazmondó"dalokkal örvendeztettek meg bennünket.
Jókívánságaikat mi is viszonoztuk.
Többek között korábban feltett tanári kérdésekre adott válaszaikkal (gyerexáj) szembesítettük őket, valamint - egy DVD-összeállítás által - egykori és jelenlegi önmagukkal.
A végén mi, tanárok még egy viszontszerenáddal is megleptük diákjainkat. Zámori Ida igazgató asszony köszönő szavai után pedig együtt fogyasztottuk el vacsoránkat.

Nagy Ferenc

 

img: 

Ballagás a kollégiumban

 A tavasz késett ugyan, de a kollégiumi ballagás nem. A szokásosnál korábban, április 24-én "köszöntött be". Előző este a 9.-esek virágot gyűjtöttek, amivel másnap "vén" ballagóink tiszteletére gyönyörűen feldíszítették a kollégium előterét, lépcsőit, folyosóit.

A végzősök még utolsó alkalommal végigjárták szeretett otthonuk szobáit. Majd felcsendült Máté Péter: Azért vannak a jó barátok című dala - Sin Szabina, Turi Fruzsina és Karkus Tamás előadásában. A kollégium dolgozói nevében Klimaj Tamásné kollégiumvezető vett búcsút. A maradó diákok részéről Patkás Dóra mondta el gondolatait. Végül az "öregek" képviseletében Seprenyi Nikolett búcsúzott el a kollégiumtól és annak lakóitól.
A ballagókról nevelőik által írt vicces versikék derültséget, nevetést, néha pityergést váltottak ki a hallgatóságból. A körépület földszintjén berendezett "házi moziban" az eltelt 4-5 év eseményei elevenedtek meg életképek formájában. Ekkor látszott, mennyire eltelt az idő... A Balogh Endre tanár úr által összeválogatott film másolatát minden ballagó megkapta ajándékba.
Végezetül a kollégium csodálatos kertjében süteménnyel és üdítővel "öblítettük le" a fáradalmakat. Spontán baráti beszélgetések tették teljessé a napot, majd álomba szenderülve talán már valahol másutt jártak a ballagók...
Jó utat, fiatalok!
Nagy Ferenc

 

img: 

KRESZ-verseny

 2013 áprilisában az Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium három fővel képviseltette magát a középiskolások számára kiírt KRESZ-verseny megyei döntőjében, Békéscsabán. A csapat tagjai: Sós Martin, Sütő Tibor, Szendrei Szilárd.

Minden résztvevőnek ki kellett töltenie egy tesztlapot. Ezután következett a verseny gyakorlati része: rutinpályán közlekedni, bóják, oszlopok között ügyeskedni, manőverezni - kinek-kinek a személyére szabott járművel. Szilárd kerékpárral, Martin motorral, Tibor pedig személygépkocsival hajtotta végre a bonyolult feladatokat. A csapat ugyan nem ért el helyezést, de Sós Martin saját kategóriájában a 2. helyen végzett.
Gratulálunk.
Nagy Ferenc

 

img: 

A Ku-Car története…

     A BEOL, valamint a Békés Megyei Hírlap felhívására csatlakozott iskolánk, az Ady Endre – Bay Zoltán Középiskola és Kollégium ahhoz a hagyományteremtő akcióhoz, mely Sós Imre Gyula város civil referensének ötletéből született. A feladat lényege az volt, hogy hulladékból kell valamilyen tárgyat, szobrot építeni. A kiírás megszületése után posztoltam a felhívást az egyik közösségi oldalon. A diákjaink „rácsaptak” a témára, és azt találták ki, hogy egy autót építsünk. Na, de mi legyen a neve? Jobbnál-jobb ötletek sorakoztak, pl. „Aludi”, „Ku-Car”. Orrhosszal győzött az utóbbi! A csapat nevének a „Selec-team”-et szavaztuk meg.   

     A csapat kreativitása már a nevek megválasztásánál megmutatkozott, így ennyi erővel lehettünk volna „Krea-team” is! A csapat minden tagja átérezte a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, erről, valamint az autó megépítéséről is sokat beszélgettünk. Az ötlet megszületése után hozzáfogtunk az anyagok összegyűjtéséhez. A kollégiumban is gyűjtötték a PET-palackokat a takarító nénik, a diákok, de segítettek a pedagógusok és a szülők is. A szerkezethez a helyi MÉH telepen szereztük be a szükséges anyagokat. Ilyeneket például: régi hintaágy, mosóteknő, mindenféle hulladék vas stb. A MÉH-telep vezetője is az akció mellé állt, és így fizetnünk sem kellett a kb. 80 kg fémhulladékért. A kerekeket egy helyi kerékpár szerviz tulajdonosa biztosította, szintén ingyen.

     Az anyaggyűjtés után elérkezett április 20-a. A kollégium gyönyörű udvarán hozzáfogtunk a Ku-Car megépítéséhez. Ekkor is kaptunk segítséget, hiszen több szülő is vagy műszaki tanácsokkal látta el a gyerekeket, vagy az „energiaellátásról” gondoskodott, hiszen ebben is környezettudatos volt a csapat: paprikáskrumpli biztosította az autó meghajtásához szükséges energiát. Szóval építettünk. Mindenkinek volt dolga. Voltak, akik az alvázat építették, voltak, akik a zászlót, a rendszámot rajzolták. Sokat nevettünk, de amellett nagyon komolyan is vettük a feladatunkat. A váz felépítése után a PET palackokat drótozással rögzítettük. Ebben a munkafolyamatban mindenki részt vett. Ilyen palackokkal vontuk be a szebb időket megélt régi autóülés-vázat is. Megbeszéltük, hogy ezt a módszert szabadalmaztatni fogjuk, mert mondhatom, rendkívül kényelmes ülés esik rajta! Közben gondoskodtunk arról, hogy a Ku-Car mozgatásához szükséges erőt megszerezzük, tehát jó étvággyal elfogyasztottuk a nagyon ízletesre sikeredett paprikáskrumplit, valamint az egyik anyuka által készített süteményt is.

     Délután fél 2-re elkészült az autó. Nem volt más hátra, mint végigtolni Sarkad központjában. Sokan megcsodálták a művünket, és így talán el is értük a célunkat: felhívtuk a figyelmet arra, hogy szelektíven kell a hulladékot gyűjteni, mert ezzel sokat tehetünk a Földünkért. Mi 20-án ezt tettük, ráadásul létre is hoztunk valamit, vidáman, barátságban!

 
                                                                                                      Balogh Endre, kollégiumi nevelőtanár.
 
(A zsűri holtversenyt hirdetett, tehát nem osztott ki helyezéseket. Selec-team tagjai egy kirándulást, tárlatvezetést és egy bográcsozást nyertek Vésztő-Mágorra. A különdíjat, egy digitális fényképezőgépet Balogh Marcell érdemelte ki, aki videót is készített a PET palack autó építéséről.)
_________

 
A csapat tagjai voltak:
 
Balogh Marcell, Fazekas Réka, Földesi László, Látkóczki Tibor, Molnár Krisztián, Molnár Stefánia, Sánta Richárd, Váczi Ilona.
 
A Ku-Car elkészítésében önzetlenül segítettek:
 
- Jakucsné Békési Erzsébet „Böbilla” és Társa Bt.
- Nagy Imre kerékpárszerelő
- a szülők, hozzátartozók: Földesi László, Kotolákné Kajári Mónika, Kotolák István, Kotolák 
 Panna, Baloghné Cseke Eleonóra, Balogh Dorottya.
 
KÖSZÖNJÜK!

img: 

Az év testnevelője

Az év testnevelője címmel tüntette ki a közelmúltban a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete és a Magyar Olimpiai Bizottság Kertes István tanár urat, középiskolánk pedagógusát. A díjat Budapesten vette át (megyénkből egyedüliként) harmincnégy testnevelő társaságában. A diáksportban végzett munkáját ismerték el e megtisztelő címmel.

Tanár úr tanítványai hét alkalommal vettek részt korosztályos válogatottakban. Szabó Sándor nevű sportolója két Európa-bajnokságon is szerepelt. A Gyulai atlétikai Club versenyzőit edzi, továbbá a Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia növendékeinek felkészítését is végzi.
Ő maga 6 éves korától versenyszerűen úszott, később futballozott. Az atlétikán belül főként a közép- és hosszútávfutás volt a versenyszáma. A mozgás manapság is lételeme. Úgy tartja, a sport szükséges ahhoz, hogy lelkileg és fizikailag egészséges felnőtteket neveljünk gyermekeinkből.
Munkájához gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk!
Nagy Ferenc

 

img: 

Költészet napján

 Manapság már nem annyira divatos verseket hallgatni vagy olvasni, de vannak olyan költemények, amelyek hallatán az ember libabőrös lesz. Valahol itt van elrejtve a lényeg. Amikor valaminek több év – sőt, több száz év – után is ilyen hatása van, az megérdemli az ünnepnapot.

Iskolánkban a magyar költészet napja alkalmából április 11-én versírásra bátorítottuk diákjainkat. A merészebbeknek József Attila néhány gondolatmorzsája segített. Ezen gondolatokból – melyek talán nem is olyan hétköznapiak – kellett megfogalmazni költeményeiket. Sőt, hogy még érdekesebb legyen a feladat, a verset hagyományos írógép segítségével kellett papírra vetni. Ami úgy látszik, hátráltatta egyik-másik diák versírását. Mert volt, aki nem tudta befűzni a papírt a gépbe, aki elírt gondolatait nem tudta törölni, mint a számítógépen, és valakinél az írógép gombjai akadtak be. De mindennek ellenére nagyon nagy volt az érdeklődés.
Az elkészült alkotásokat a versdobozba helyezték el az ifjú költőpalánták, ahonnan a nap végén kerültek elő. A diákmunkák mellett egy pedagógus – Szlávikné Mári Zsuzsanna - verse is a dobozban lapult.
A magyar költészet napja arra is jó, hogy pár percre lelassítsunk, megálljunk és gondolkozzunk azokról a dolgokról, amiket már a költők is évszázadok óta próbálnak megfejteni: szeretet, gyűlölet, isten, világ, haza, háború. Mert a verseken keresztül pontos rajzot kapunk minden korszakról, társadalmi, kulturális és gazdasági állapotról.
Mindezek mellett a versek olyan élményt nyújtanak, ami meghatározó lehet egész életünkön keresztül.
Jó lenne, ha nem csak ezen a napon találnánk rá a gyönyörű versekre, hanem lenne időnk erre máskor is, mert a költészet maga az élet, olvassuk, szeressük az év minden egyes napján, mert azalatt, míg verset olvasunk, hallgatunk, egy pillanatra minden más megáll…
 
img: 

Kistérségi szakmai műhely az osztályfőnöki munkaközösség tagjai részére

Az Ady Endre-Bay Zoltán Középiskola és Kollégium osztályfőnöki munkaközössége 2013. március 25-én a gimnázium Konferenciatermében kistérségi szakmai műhelyt szervezett, melyre tisztelettel meghívta a kistérségi általános iskolákból az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjét, illetve a 7-8. osztályos osztályfőnököket, valamint intézménye pedagógusait.

A foglalkozáson jeles előadó, Pleyerné Lobogós Judit, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet pedagógiai szakértője tartott előadást a konfliktuskezelés témával kapcsolatban.

A résztvevő pedagógusok megtekintettek egy filmet, majd megbeszélték a látottakat, tapasztalatot cseréltek. Hasznosnak bizonyult az értekezlet.

Intézményünk éves munkatervében megfogalmazta, hogy évente feldolgozunk egy aktuális nevelési témát, az idei volt a második foglalkozás. A jövő tanévben folytatjuk a kezdeményezést.

 
Sarkad, 2013. április 9.
 
Hortobágyi Istvánné
munkaközösség-vezető

 

img: 
Tartalom átvétel
 

Belépés

 

60 éves a sarkadi középiskola

Tablók

 

 Támop 3.1.7. - Mintaközvetítés az Ady Endre -Bay Zoltán Középiskola és Kollégiumban


Leonardo da Vinci program

Képzéseink

Tanulmányi versenyek 2012.  


Új Magyarország FEJLESZTÉSI TERV

Képzés, tudás, oktatás a sarkadi Ady Endre - Bay Zoiltán Középiskola és Kollégiumban

 Képzés, tudás, oktatás a sarkadi Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és kollégiumban

ECL

 

CISCO

 

Almásy kúria

 

Média galéria